Noutăţi rss

[26/08/2011]
Atelier de lucru “Exerciţiu de Foresight Transnaţional pentru Învăţământul Superior în Regiunea Bazinului Mării Negre”
    În perioada cuprinsă între 30 august – 2 septembrie 2011, d-nul Ghenadie CERNEI, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei va participa la lucrările Atelierului de lucru „Exerciţiu de F...
[26/08/2011]
Forumul European Alpbach 2011 ”Justiţia – Responsabilitate pentru Viitor”
    În perioada cuprinsă între 18 august – 3 septembrie 2011, d-ra Cristina PROCA, şef Secţie Politici şi Relaţii Internaţionale în cadrul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei participă la lucr...
[26/08/2011]
Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”
    Academia de Ştiinţe a Moldovei în conlucrare cu Guvernul Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, Consiliul Rectorilor din Moldova organizează pe data de 04 octombrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi...
[19/08/2011]
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС МОЛДОВЫ
Французская бизнес-школа INSEAD опубликовала результаты изучения глобального индекса инноваций (Global Innovation Index). По результатам ее последнего исследования, Молдова...
[19/08/2011]
НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Постановлением Высшего совета по науке и технологическому развитию Академии наук Молдовы утверждены новые резиденты научно-технологического парка "Academica"...